Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12279/490
Title: Welke ontslagbescherming in België ?
Other Titles: Regards économiques - Focus 8(nl) - Avril 2013
Authors: COCKX, Bart
VAN DER LINDEN, Bruno
Keywords: marché du travail
emploi
chômage
Issue Date: Apr-2013
Publisher: Regards économiques - UCLouvain/IRES
Abstract: Het Grondwettelijk Hof stelt in zijn arrest van juli 2011 dat het onderscheid tussen arbeiders en bedienden in de bepaling van opzegtermijnen ongrondwettelijk is en dat men dit onderscheid ten laatste tegen 8 juli 2013 dient op te heffen. De urgentie om een compromis te vinden mag de fundamentele uitdagingen waarvoor we staan niet uit het oog doen verliezen: hoe kunnen we best de behoefte aan meer flexibiliteit voor de werkgevers verzoenen met die aan zekerheid voor werknemers?
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12279/490
ISSN: 2033-3013
Appears in Collections:Economics and business

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
External Links in This Item:
External Ressource Description  
Focus 8 (nl) - avril 2013 Regards économiques262 BURLRedirect to